پندها و نکته ها

 توقع نداشته باشید که دیگران درکتان کنند...

همه آدمها مسیر زندگی شما را درک نمی کنند. اشکالی ندارد، زندگی آنها نیست که آن را بفهمند، زندگی شماست.

تا وقتی خودتان، خودتان را درک می کنید، نیازی نخواهید داشت که از دیگران تاییدیه بگیرید.

آنوقت دیگر اینکه شما و زندگی تان را درک نمی کنند برایتان عذاب آور نخواهد بود.

نظر شما درباره نورپرتال

حمایت از ما

سایت دینی فرهنگی نورپرتال: نورپرتال با هدف اطلاع رسانی و خدمات دینی در دنیای اینترنت از سال 1384 آغاز به فعالیت نمود. هزینه های این فعالیت ها کاملا مردمی بوده و خیرین و نیکوکارانی ما را در این عرصه یاری می رسانند. 

 شماره حساب بانک ملت: 4008238133

Demo

نورپرتال

یک کلیک برای زندگی
اکنون نیازمند حمایت شما هستیم.